Huisregels


Bij Flamingo Casino gelden de volgende huisregels:

► Minimum leeftijd 18 of 21 jaar. Na toegangscontrole ontvangt u een gratis entreebewijs.
    Bij twijfel over leeftijd is geldige legitimatie verplicht.
► Bezoekers dienen de huisregels in acht te nemen en zich correct te gedragen naar
    medewerkers en bezoekers.
► Medewerkers zijn bevoegd u de toegang te ontzeggen en een verplicht toegangsverbod
    op te leggen.
► Het dragen van hoofddeksels, petjes, zonnebrillen of andere hoofdbedekking is niet
    toegestaan.
► Het meebrengen van consumpties en in bezit hebben, gebruiken, handel drijven in,
    of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.
► Huisdieren zijn niet toegestaan.
► Flamingo Casino is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde
    eigendommen van bezoekers.
► Bij brand en andere calamiteiten dient u de aanwijzingen
    van de medewerkers nauwkeurig op te volgen.
► Bij storingen of defecten geen compensatie van tegoeden en gewonnen spellen.
► Aanwijzingen van medewerkers dienen direct opgevolgd te worden,
    ook in gevallen waarin het huisreglement niet voorziet.